rutland ježek

 

AKTUALITY

rutland ježek, advokátní kancelář v Praze přeje všem svým klientům příjemné prožití vánočních svátků a šťasný Nový rok Číst více

9.12.2017 Nejdůležitější změny v českém právu pro podnikatele v roce 2018 Číst více

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již osmý vánoční večírek. Číst více

17.10.2017 rutland ježek, advokátní kancelář byla opět zařazena do uznávané výroční publikace IFLR1000 (2018), která je mezinárodním nezávislým průvodcem předních advokátních kanceláří zabývajících se v daném regionu obory finančního práva. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Forms of business activities in the Czech Republic. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Legal news for entrepreneurs in 2016 Číst více

Starší aktuality

 

 

Russian desk

Russian desk pro klienty rutland ježek

Pro klienty z Ruska, Ukrajiny nebo jakékoli jiné rusky mluvící země je v případě potřeby právního poradenství v českém právu „Russian desk" české advokátní kanceláře rutland ježek ideální volbou.

Všichni naši právníci jsou rusky mluvící a schopni poskytnout poradenství v ruském jazyce a to včetně obchodního vyjednávání, sepsání smluv a dokumentů. U nás budete pracovat s právníky, kteří znají kromě ruského jazyka do jisté míry i právní systémy rusky mluvících zemí a zdejší obchodní zvyklosti. „Russian desk" je současně připraven poskytnout své služby i českým klientům, kteří řeší své právní záležitosti v rusky mluvících zemích a zprostředkovat a koordinovat právní poradenství dle ruského práva a poskytnout prostřednictvím perfektně jazykově vybavených právníků nezbytnou právní podporu.  Pokud si vyberete naši společnost, dostane se Vám talentovaného a plně rusky mluvícího týmu schopného poradit, pomoct a vést Vás skrze jakékoli oblasti práva, takže neváhejte a obraťte se na naše právníky pro inovativní a efektivní právní pomoc.


Představujeme Vám rutland ježek Russian desk


Náš tým se skládá z rusky mluvících českých právníků specializovaných na různé právní oblasti, zejména obchodního práva, korporátního práva, M&A, soudního a rozhodčího řízení, insolvencí, pracovního, imigračního práva atd.

V rutland ježek „Russian desk" pracují tři rusky mluvící čeští právníci, pod vedením partnera JUDr. Moniky Rutland, jejíž dlouholeté zkušenosti z poskytování právních služeb a dokonalá znalost jazyka z ní dělají ideálního vedoucího naší ruské skupiny. Dalšími členy jsou neméně nadaní právníci, Mgr. Vojtěch Makovec a Mgr. Martin Smička.JUDr. Monika Rutland  

Monika Rutland je zakládající partnerkou advokátní kanceláře rutland ježek. V rámci kanceláře se specializuje na nemovitosti a stavební právo, soudní a rozhodčí řízení, fúze a akvizice, a dále na právo duševního vlastnictví a nekalé soutěže.

Mgr. Vojtěch Makovec

Vojtěch Makovec se v rámci advokátní kanceláře rutland ježek specializuje především na obchodní právo, a to zejména na právo obchodních společností, právo fúzí a akvizic a soudní spory a rozhodčí řízení. Vojtěch má také zkušenosti s imigračními záležitostmi týkajících se našich klientů.
Mgr. Martin Smička

Martin se v rámci advokátní kanceláře rutland ježek specializuje především na občanské a obchodní právo, a to zejména na právo obchodních společností, nemovitostní právo. Martin se rovněž zaměřuje na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení s důrazem na problematiku náhrady škody.

Oblasti služeb „Russian desk" rutland ježek, advokátní kancelář, s.r.o.


Právo obchodních korporací/obchodní právo

Rutland ježek se snaží pomoci ruským společnostem dostat na český trh a orientovat se v něm. Spolupracujeme s bankami, účetními a dalšími poradci. Tým našich právníků je schopen efektivně obsluhovat menší i začínající společnosti stejně jako velké nadnárodní koncerny.


Soudní spory

Rutland ježek poskytuje komplexní právní služby v rámci vnitrostátní i mezinárodní arbitráže a civilního řízení. Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny aspekty obchodního práva od počátečního stadia sporu, po zastupování před rozhodčími či soudními orgány. Naše praxe sporné agendy je rovněž zaměřena na zajištění předběžných opatření, jakož i na započetí a provedení exekuce. 

 

Imigrační právo

Rutland ježek jako jedna z nejzkušenějších právních kanceláří v České republice v oblasti imigrace zajišťuje pro klienty pracovní povolení, povolení k pobytu pro manažery a zaměstnance, zelené karty, business visa i sloučení rodiny pro své klienty.

 

Nemovitosti a stavební právo

Svým klientům poskytuje advokátní kancelář rutland ježek v České republice komplexní právní služby ve všech aspektech transakcí týkajících se nemovitostí. Právníci naší advokátní kanceláře poskytují poradenské služby např. ruským investorům ohledně výstavby a pronájmů  obchodních center v České republice i ohledně akvizic a financování obytných komplexů. Dále rutland ježek zastupuje rusky mluvící  klienty v oblasti nákupu, prodeje a nájmu residenčních nemovitostí.

 

Fůze a akvizice

Oblast fúzí a akvizic je jednou z klíčových oblastí specializace advokátní kanceláře rutland ježek. Právníci kanceláře se účastnili celé řady význačných privatizací, fúzí, akvizic, přeměn a restrukturalizací v nejrůznějších oborech obchodu a průmyslu v České republice, včetně bankovnictví, telekomunikací, průmyslu a energetiky. Tým našich právníků je schopen efektivně asistovat při menších a jednodušších transakcích i v rámci komplexních a větších projektů s mezinárodním prvkem či daňovými aspekty.

 

Pracovní právo

Dohlížení na zákonnost, odborné konzultace a rady při uzavírání či ukončování pracovně právních vztahů. Ochrana při nedodržení bezpečí a zdraví při práci. Pomoc při nárokování náhrady škody zaměstnancem i zaměstnavatelem.Tímto doufáme, že se můžeme brzo těšit na spolupráci, s přáním hezkého dne, „Russian desk" rutland ježek.

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Služby  » Russian desk