rutland ježek, advokátní kancelář

 

AKTUALITY

5.3.2018 Zajímáte se aktivně o aplikaci GDPR v Česku? Návrhy zákonů zavádějící evropské nařízení o ochraně osobních údajů jsou již k dispozici Číst více

26.2.2018 rutland ježek advokátní kancelář k novým povinnostem při evidenci skutečných majitelů právnických osob v České republice od 1. 1. 2018... Číst více

Michal Dobiáš, advokát z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Lease of business premises. Číst více

Eliška Čáslavská, advokátka z advokátní kanceláře rutland ježek publikovala článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Steps for acquiring a czech trade licences. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Most important changes in czech law for entepreneurs in 2018. Číst více

Roman Macháček, advokát z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Incorporating a joint-stock company. Číst více

Starší aktuality

 

 

Restrukturalizace a insolvence

Advokátní kancelář rutland ježek má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti restrukturalizací a insolvenčního řízení, včetně poskytování právního poradenství pro insolvenční správce, asistence klientům při vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a hodnocení restrukturalizačních projektů společností blízkých stavu úpadku. Zvláštní zkušenosti pak mají právníci rutland ježek s poskytováním následujících služeb:

 

  • zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců
  • poradenství při akvizicích společností a aktiv v rámci insolvenčního řízení
  • poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení
  • poradenství při reorganizaci a restrukturalizaci společností
  • poradenství ohledně mimosoudních vyrovnání

 

IFLR1000

 

Online kontrola českého insolvenčního rejstříku - rj insolvency check


Nabízíme automatickou kontrolu českého insolvenčního rejstříku a sledování stavu obchodních partnerů. Náš program zasílá na zadané e-mailové adresy informace o vyhlášení insolvenčního řízení a o změnách jeho průběhu. Díky včasnosti našeho upozornění můžete bezpečně spravovat své pohledávky a obchodní vztahy s českými dlužníky a obchodními partnery a minimalizovat případné ztráty v důsledku neaktuálních informací.


Český insolvenční rejstřík spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR obsahuje veškeré informace týkající se českých právnických a fyzickým osob, na které byl podán insolvenční návrh nebo které se nacházejí se v insolvenčním řízení. Informace jsou v českém insolvenčním rejstříku pravidelně aktualizovány. Například zahájení insolvenčního řízení se zveřejňuje do 2 hodin poté, kdy byl soudu doručen insolvenční návrh.


Nutnost pravidelné kontroly českých pohledávek a dlužníků


Informace zveřejněné v českém insolvenčním rejstříku mají zásadní význam zejména pro všechny podnikatele, kteří obchodují s českými firmami a osobami a mají za nimi splatné i nesplatné pohledávky. Věřitel přihlásit svou pohledávku ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku k přihlášení pohledávek, a to musí na speciálním formuláři, jinak o svoji pohledávku fakticky přijde a tato nebude v insolvenčním řízení uspokojena. Tato lhůta je přitom poměrně krátká, od 30 dnů do 2 měsíců. Pokud se věřitel o insolvenčním řízení nedozví, může přijít během několika desítek dnů o značné sumy. Přihlásit je nutné veškeré splatné, nesplatné i podmíněné pohledávky, i ty které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.


Informace o zahájení insolvenčního řízení má zpravidla vliv na další obchodní styk s českými firmami a osobami. Bez této informace nelze správně zhodnotit další obchodní vztahy s potenciálně nedůvěryhodným partnerem.


Pro české podnikatele má navíc informace o podaném insolvenčním návrhu význam s ohledem na 15 denní lhůtu k podání návrhu na vyhlášení moratoria. Pokud se opozdí, je návrh na vyhlášení moratoria automaticky odmítnut.


Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou navíc doručována i veškerá soudní rozhodnutí.


Podrobnější informace o insolvenčním zákonu, insolvenčním rejstříku a souvisejících pojmech a procesech se můžete dočíst na oficiálním webu českého soudnictví - www.justice.cz nebo na http://insolvencni-zakon.justice.cz/ nebo je rádi zodpovíme na Váš dotaz adresovaný na nebo .

 

5 důvodů pro on-line kontrolu českého insolvenčního rejstříku od rj insolvency check:

 

  • neustálý přehled o situaci českých klientů, odběratelů a jiných obchodních partnerech
  • informace o každé sledované společnosti a osobě a probíhajícím insolvenčním řízení každý den na Váš e-mail
  • kontrola prostřednictvím obchodní firmy a jména, identifikačního čísla nebo rodného čísla
  • okamžitá právní podpora v případě zahájení insolvenčního řízení a dotazů ohledně české insolvence
  • nízká cena a úspora Vašeho času

 
Ceník služeb

 

Bezplatná zkouška po dobu 30 dnů.


BEZPLATNÁ KONTROLA U POHLEDÁVEK SPRAVOVANÝCH rutland ježek, advokátní kancelář!


rj insolvency check basic - sledování až 10 subjektů na 1 rok s 3 importy zdarma 999,- Kč (EUR 40).
rj insolvency check standard - sledování až 100 subjektů na 1 rok s 6 importy zdarma 2 999,- Kč (EUR 120).
rj insolvency check full - sledování neomezeného množství subjektů na 1 rok s 12 importy zdarma 5 999,- Kč (EUR 240).
Každý další import nad rámec sjednaného počtu 199,- Kč.
Ceny jsou bez DPH (20%).

 

Kontaktní informace
Případné připomínky ohledně fungování aplikace rj insolvency check zasílejte na emailovou adresu .
Provozovatelem webové aplikace je společnost rj consultancy s.r.o.