rutland ježek, advokátní kancelář

 

AKTUALITY

5.3.2018 Zajímáte se aktivně o aplikaci GDPR v Česku? Návrhy zákonů zavádějící evropské nařízení o ochraně osobních údajů jsou již k dispozici Číst více

26.2.2018 rutland ježek advokátní kancelář k novým povinnostem při evidenci skutečných majitelů právnických osob v České republice od 1. 1. 2018... Číst více

Michal Dobiáš, advokát z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Lease of business premises. Číst více

Eliška Čáslavská, advokátka z advokátní kanceláře rutland ježek publikovala článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Steps for acquiring a czech trade licences. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Most important changes in czech law for entepreneurs in 2018. Číst více

Roman Macháček, advokát z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2018, Incorporating a joint-stock company. Číst více

Starší aktuality

 

 

Pracovní právo

Advokátní kancelář rutland ježek svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zejména v níže uvedených oblastech:

 

Obecné pracovní právo

 

 • manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění
 • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery
 • pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • kompletní oblast odměňování zaměstnanců
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
 • agenturní zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích
 • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi
 • restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců

 

Zaměstnávání cizích státních příslušníků v České republice

 

 • pracovní povolení pro cizince
 • prodlužování pracovních povolení
 • zaměstnanecké karty
 • modré karty
 • nostrifikace diplomů v České republice
 • pracovní smlouvy pro cizí státní příslušníky

 

Zvláštní znalosti a zkušenosti mají právníci advokátní kanceláře rutland ježek v oblasti právní úpravy pracovně právních vztahů mezi zahraničními zaměstnanci a tuzemskými zaměstnavateli a mezi tuzemskými zaměstnanci a zahraničními zaměstnavateli, včetně volby vhodného právního řádu pro úpravu těchto pracovně právních vztahů a související daňovou optimalizaci.